Moneco

MONECO Financial TrainingČASOPIS FOND SHOP
 

SHOP - Investiční poradenství a zprostředkování

Služba SHOP znamená jednorázové investiční poradenství, včetně možnosti zprostředkování investic do nejlepších podílových fondů na trhu. V našem produktovém portfoliu jsou výhradně podílové fondy kvalitních a renomovaných správců, které jsou registrované pro distribuci v České republice Českou národní bankou. Dále nabízíme dodatečné konzultace o investiční strategii a taktice, poplatkových strukturách podílových fondů a vhodnosti přestupů mezi různými specializovanými podílovými fondy podle vývoje na trhu.

Filozofie investičního poradenství SHOP

Zcela zásadní rozhodnutí na začátku každé investice je, zda zvolit smíšený podílový fond nebo si vytvořit portfolio několika specializovaných podílových fondů. Smíšený fond za vás vyřeší všechny problémy - je vhodný pro ty investory, kteří nechtějí mít s péčí o své investice žádné další starosti.

Nečekejte, že jeho manažer bude jednou investovat jen do akcií, jindy jen do dluhopisů, někdy jen do akcií malých firem v Evropě, jindy pak do akcií malých firem v Japonsku atd. Tyto možnosti nabízí jen specializované podílové fondy. S nimi může být Váš výnos vysoký, ale můžete také trpět výrazné ztráty, pokud neodhadnete kvalifikovaně míru rizika spojenou s jedním úzkým segmentem trhu, např. s technologickými akciemi.

Cílem naší investičně-poradenské služby SHOP je být zákazníkovi nápomocen pří výběru vhodných podílových fondů z široké nabídky na trhu a společně s ním vytvořit portfolio, které bude odpovídat nejen jeho cílům, ale také vztahu k riziku, dosavadním zkušenostem v investování, znalostem, atd. Snažíme se tedy najít nejlepší cestu z několika různých hledisek - nákladová efektivita, výnosnost investice, likvidita, investiční horizont...

Společnost MONECO nenabízí žádné vlastní investiční produkty, a proto zde nikdy neexistuje konflikt zájmů.

Přímým partnerem pro veškeré platby a vedení depotních účtů je vždy příslušný depozitář fondů investiční společnosti, resp. renomovaná banka. MONECO se nedostává v průběhu jakýchkoliv transakcí nikdy do přímého styku s penězi zákazníka ani majetkem ve formě cenných papírů - podílových listů.

struktura SHOP

Sjednání smlouvy a předání pokynů se realizuje u našeho smluvního partnera společnosti Conseq Investment Management, a. s.

Hlavní rysy investičního poradenství SHOP:

  • bezplatné „jednorázové" investiční poradenství a zprostředkování investic
  • nezávislost, absence konfliktu zájmů
  • individuální přístup k zákazníkovi
  • výběr ze široké škály otevřených podílových fondů (přes 150 fondů)
  • využití vlastního analytického zázemí (časopis FOND SHOP)
  • bezpečnost - nikdy nepřicházíme do kontaktu se zákazníkovými peněžními prostředky

V případě, že se chcete poradit o vhodné investici osobně, objednejte si schůzku.

Investiční služby společnosti MONECO, spol. s r.o. jsou regulovány Českou národní bankou.

MONECO - aktuality

Tisková zpráva
Broker Consulting koupil poloviční podíl ve firmě MONECO

Investiční audit
Nezávislá analýza investičního portfolia

Placené poradenství
Výhody a nevýhody placeného vs. provizního poradenství.

Časopis FOND SHOP

Jak je to s těmi ETF?
Stále rostoucí popularita ETF, která je čím dál více patrná i v ČR, přirozeně znamená, že se o tomto tématu stále častěji diskutuje. Střetávají se názory zastánců stock pickingu se zastánci indexového investování.

Svérázné Dluhopisy Republiky
Ministerstvo financí nedávno s poměrně velkou slávou představilo nové „spořící“ dluhopisy s tím, že emise ponese vznosný název Dluhopisy Republiky.

Exotická ETF a jejich rizika
ETF jsou stále populárnějším produktem. Část z nich se ale již od „původního záměru“ vzdálila a stále větší počet inverzních a pákových ETF může značit problém.

MONECO Financial Training

Bank Capital Management - Capital Planning, Fund Transfer Pricing and RAROC
Termín konání: 6 studijních bloků od 3. do 12. března 2021

The Basel Framework
Termín konání: 16. - 18. 3. 2021

Reform of Interest Rate Benchmarks: Transition to a World without IBORs
Termín konání: 22. - 23. 3. 2021

 
 

Zpět na finanční poradenství

COPYRIGHT © 2021 MONECO LTD | Podmínky užívání stránek | Ochrana osobních údajů | Reklamační řád | Všeobecné obchodní podmínky | Etický kodex
Mapa stránek | Kontakt