Moneco

MONECO Financial TrainingČASOPIS FOND SHOP
 

Podmínky užívání internetových stránek a soubory Cookies

Provozovatelem těchto stránek je společnost MONECO, spol. s r.o. Společnost MONECO pokrývá svými aktivitami a nabídkou služeb potřeby klientů od bankovních subjektů, přes spořitelny, pojišťovny, obchodníky s cennými papíry, správce a manažery investičních, podílových a penzijních fondů, finanční manažery akciových společností, podnikatele, advokáty, daňové poradce, auditory až po mnoho institucionálních i soukromých investorů. Mezi nejrenomovanější zákazníky společnosti patří nejen státní instituce jako Ministerstvo financí ČR, Fond národního majetku ČR, Česká národní banka, ale i Burza cenných papírů Praha, RM-Systém, Komise pro cenné papíry, Unie investičních společností a dále mnoho významných tuzemských i zahraničních bank působících v České republice, investičních společností, penzijních fondů a redakcí hlavních tuzemských periodik.

Společnost v současné době poskytuje svým zákazníkům odborné konzultace, komplexní investiční poradenství, uskutečňuje vydavatelské aktivity, realizuje dodávky specializovaného finančního software a organizuje odborné vzdělávací programy.

V souladu s vývojem kapitálových trhů v České republice a s liberalizací zahraničního investování se společnost koncentruje na monitoring a analýzy vývoje na světových finančních trzích, komplexní poradenství v oblasti globálního investování privátních i institucionálních klientů s využitím nejmodernějšího finančního know-how, informačních technologií a investičních instrumentů.

Tyto stránky byly připraveny s nejvyšší možnou odbornou péčí. Data a informace zde publikované nesmí být považovány za nabídku k nákupu nebo prodeji nějakého investičního instrumentu nebo jiné investiční doporučení. Obsah stránek je průběžně aktualizován; data, informace, stanoviska, názory nebo jiná sdělení musí být posuzována vždy k datu jejich uveřejnění na těchto stránkách. Veškeré názvy společností, investičních instrumentů a jiných finančních produktů a subjektů jsou uváděny pouze informativně a neznamenají v žádném případě veřejnou nabídku k nákupu či prodeji. Data a informace zde publikované byly získány ze zdrojů, které jsou považovány za spolehlivé. MONECO, spol. s r.o. nenese žádnou odpovědnost za kompletnost, správnost, včasnost ani přesnost publikovaných informací. MONECO, spol. s r.o. nenese žádnou přímou či nepřímou, náhodnou, následnou nebo jakoukoli jinou odpovědnost za případné finanční nebo jiné majetkové újmy způsobené jakýmkoli užitím publikovaných informací, či špatnou funkcí připojení na tyto stránky. Předchozí výnosy a růst tržní hodnoty investičních instrumentů nezaručují dosažení stejné výkonnosti v budoucích obdobích. Aktuální tržní hodnota investičních instrumentů a majetku a příjmů z něho může výrazně stoupat i výrazně klesat a není nikdy zaručena plná návratnost původně investovaných finančních prostředků. Výnosy v zahraničních měnách jsou dále ovlivňovány aktuálními směnnými kurzy měn, které mohou tyto výnosy dále zvyšovat ale i snižovat. Některé sledované nebo jim odvozené finančními instrumenty a trhy mohou být velmi kolísavé a investoři mohou utrpět významné a nevratné finanční ztráty. Je doporučeno vždy vyhledat kvalifikovaného investičního nebo bankovního poradce. Alokace finančních investic musí být vždy konkrétně a individuálně posouzena kvalifikovaným finančním poradcem v kontextu celkového majetku investora, jeho rizikových preferencí, jeho případných pasiv a závazků, jeho investičního horizontu a také na základě jeho předchozích zkušeností v oblasti kapitálových investic.

Jakékoliv užití těchto stránek pro jinou než osobní potřebu (reprodukce těchto stránek, včetně opisování a pořizování kopií nebo jiného publikování) nejsou povoleny bez předchozího písemného souhlasu provozovatele - společnosti MONECO, spol. s r.o. Jakékoliv zásahy do provedení těchto stránek a jakékoliv využití obsahu těchto stránek k činnosti jiné, než prohlížení, čtení a užití pro osobní potřebu prohlížejícího je zakázáno a je považováno za zásah do práv provozovatele – společnosti MONECO, spol. s r.o.

Je-li obsah stránek převzat ze zdrojů Standard & Poor’s či třetích zdrojů, je duševním vlastnictvím těchto zdrojů a jakékoliv kopírování, rozšiřování či jiné užití pro jinou než osobní potřebu je zakázáno bez písemného souhlasu těchto vlastníků. Současně tito vlastníci neodpovídají za jakékoliv škody, vzniklé na základě použití těchto zdrojů.

MONECO, spol. s r.o. neodpovídá za obsah cizích stránek, na které se lze připojit prostřednictvím těchto stránek, nebo které jsou ze stránek MONECO, spol. s r.o. přístupné.

MONECO, spol. s r.o. neodpovídá za správnost, aktuálnost a úplnost informací, uveřejněných na této stránce, ani za eventuální škody, přímé či nepřímé, vzniklé v souvislosti s užíváním těchto stránek, nebo z důvodů nefunkčnosti těchto stránek, nebo z nemožnosti se na tyto stránky připojit. Za způsob a obsah reklamy třetích osob na těchto stránkách odpovídají tyto osoby, nikoli provozovatel MONECO, spol. s r.o.

Sdělí-li uživatel provozovateli těchto stránek za účelem zasílání informací či vytvoření kontaktu svá osobní data, nebude MONECO, spol. s r.o. tato data zpracovávat pro jiné účely, než byla poskytnuta, zaručuje jejich zabezpečení před zneužitím třetími osobami a bez výslovného souhlasu uživatele je neposkytne dalším osobám. Uživatel akceptací těchto podmínek dává provozovateli výslovně souhlas k použití poskytnutých dat (a e-mailové adresy) pro zasílání obchodních sdělení a marketing společnosti MONECO, spol. s r.o. Uživatel má právo odepřít další souhlas se zasíláním obchodních sdělení, formou v tomto obchodním sdělení uvedenou.

Jakékoliv informace, které uživatel zašle provozovateli elektronickou formou, nejsou zabezpečeny před třetími osobami (kódovány). Je na rozhodnutí uživatele, zda bude zasílat elektronickou poštou informace, jejichž obsah považuje za důvěrný a na jejichž utajení před třetími osobami má zájem. MONECO, spol. s r.o. neodpovídá za jakékoliv škody, přímé či nepřímé, vzniklé uživateli v důsledku úniku těchto informací během elektronického přenosu.


Tyto podmínky jsou vůči všem uživatelům těchto stránek účinné dnem jejich uveřejnění na těchto stránkách. V případě, že s nimi nesouhlasíte, opusťte prosím tyto stránky.

Soubory Cookies

Co to jsou soubory cookies?
Soubory Cookies jsou malé datové soubory, které mohou být do prohlížeče www stránek odesílané při návštěvě webových stránek a uloženy do vašeho zařízení (počítače, tabletu nebo mobilního telefonu). Jsou nezbytné pro některé funkce webových stránek a často se využívají pro analýzu chování uživatelů na webu. Jejich použití lze zakázat ve většině internetových prohlížečů.

Jak MONECO využívá soubory cookies
Používáme soubory cookies pro zapamatování uživatelského nastavení, statistické účely a pro sledování způsobu, jakým procházíte náš web. To nám umožňuje naše služby zdokonalovat a webové stránky vám lépe přizpůsobit. Nepoužíváme soubory cookies, které zpřístupňují informace uložené na vašem pevném disku nebo poškozují či jinak ohrožují váš počítač. Používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s využíváním souborů cookies.

MONECO - aktuality

Tisková zpráva
Broker Consulting koupil poloviční podíl ve firmě MONECO

Investiční audit
Nezávislá analýza investičního portfolia

Placené poradenství
Výhody a nevýhody placeného vs. provizního poradenství.

Časopis FOND SHOP

Pouze pro zkušené
Po snížení zákonné minimální investice v roce 2016 se v ČR zvedl zájem o fondy kvalifikovaných investorů. Nyní mají úplnou volnost ve složení portfolia a lze je tak doporučit jen zkušeným investorům.

Exotická ETF a jejich rizika
ETF jsou stále populárnějším produktem. Část z nich se ale již od „původního záměru“ vzdálila a stále větší počet inverzních a pákových ETF může značit problém.

Dividendy jsou důležité
Každý akciový index má vyšší výkonnost v dividendové než cenové verzi díky efektu reinvestování dividend. Ten je podstatně silnější u indexů pro Austrálii a Evropu než pro Japonsko a USA.

MONECO Financial Training

Liquidity Risk Management - Supervisory Requirements and Industry Practice
Termín konání: 15. - 16. 10. 2018

Interest Rate Risk in the Banking Book
Termín konání: 18. - 19. 10. 2018

Risk-Based Investment Strategies: Smart Beta, Robust Risk Parity and Risk Budgeting
Termín konání: 25. - 26. 10. 2018

 
 

Zpět na finanční poradenství

COPYRIGHT © 2018 MONECO | Podmínky užívání stránek | Ochrana osobních údajů | Reklamační řád | Všeobecné obchodní podmínky | Etický kodex
Mapa stránek | Kontakt