Moneco

MONECO Financial TrainingČASOPIS FOND SHOP
 

Investiční rizikový profil

Hledáte-li pro sebe a své finanční prostředky na míru šité investiční řešení, vyplňte prosím investiční rizikový profil. Následně Vás bude náš investiční poradce kontaktovat a domluví si s Vámi schůzku.

Rizikové upozornění a prohlášení zákazníka / investora

Prohlašuji, že budu pravdivě informovat společnost MONECO, spol. s r. o. o skutečnostech uvedených v investičním rizikovém profilu.

Beru na vědomí, že

investiční doporučení bude provedeno v dobré víře, s nejvyšší možnou odbornou péčí a při respektování mezinárodně uznávaného principu nejlepší možné kvality ("Best Advice") a že má časově omezenou platnost. Data a informace v něm obsažené jsou získány ze zdrojů, které jsou považovány za spolehlivé. MONECO, spol. s r.o. nenese žádnou přímou či nepřímou, náhodnou, následnou nebo jakoukoli jinou odpovědnost a záruky za případné finanční nebo jiné majetkové újmy způsobené jakýmkoli užitím doporučené investiční strategie.

aktuální tržní hodnota a výnosy podílových fondů a ostatních cenných papírů mohou výrazně kolísat v závislosti na aktuálním vývoji na mezinárodních finančních trzích. Výnosy v zahraničních měnách jsou dále ovlivňovány aktuálními směnnými kurzy, které mohou tyto výnosy výrazně zvyšovat, ale i snižovat. Historická výkonnost investic nemusí indikovat jejich budoucí výnosnost. Některé doporučované investiční instrumenty a fondy mohou být velmi volatilní a investoři mohou utrpět významné ztráty ve srovnání s počátečním investičním kapitálem.

akcie a méně bonitní dluhopisy a z nich tvořené fondy jsou ze své podstaty považovány za dlouhodobé investice. Z tohoto důvodu by měly být do nich investovány takové finanční zdroje, u kterých se nepředpokládá nutnost krátkodobé likvidity. Přesto existuje u všech otevřených podílových fondů možnost okamžitého zpětného prodeje a získání likvidních prostředků.

Akceptuji | Neakceptuji

MONECO - aktuality

Investiční audit
Nezávislá analýza investičního portfolia

Nové termíny seminářů
Témata nad aktuálním děním na kapitálových trzích.

Placené poradenství
Výhody a nevýhody placeného vs. provizního poradenství.

Časopis FOND SHOP

Jak se povedl MiFID II?
MiFID II se nezadržitelně blíží konečně i k nám. Co všechno se změní pro investiční zprostředkovatele? Odpovědi je třeba hledat hlavně v doprovodných národních změnách a ne v MiFIDu samotném.

Temné“ stránky ETP
ETP, nebo chcete-li ETF, jsou čím dál větším počtem investorů preferována před podílovými fondy. Ačkoliv jsou ETP výborný produkt, mají i ona svá, možná trochu skrytá rizika.

Globální strategická a taktická alokace aktiv
Co je strategická a taktická alokace portfolia a co má společného s diverzifikací?

MONECO Financial Training

Financial Risk Management - Methods, Tools, Principles and Regulation
Termín konání: 3. - 5. 9. 2018

Liquidity Risk Management - Supervisory Requirements and Industry Practice
Termín konání: 15. - 16. 10. 2018

Interest Rate Risk in the Banking Book
Termín konání: 18. - 19. 10. 2018

 
 

Zpět na finanční poradenství

COPYRIGHT © 2018 MONECO | Podmínky užívání stránek | Ochrana osobních údajů | Reklamační řád | Všeobecné obchodní podmínky | Etický kodex
Mapa stránek | Kontakt