Moneco

MONECO Financial TrainingČASOPIS FOND SHOP
 

Investiční rizikový profil

Hledáte-li pro sebe a své finanční prostředky na míru šité investiční řešení, vyplňte prosím investiční rizikový profil. Následně Vás bude náš investiční poradce kontaktovat a domluví si s Vámi schůzku.

Rizikové upozornění a prohlášení zákazníka / investora

Prohlašuji, že budu pravdivě informovat společnost MONECO, spol. s r. o. o skutečnostech uvedených v investičním rizikovém profilu.

Beru na vědomí, že

investiční doporučení bude provedeno v dobré víře, s nejvyšší možnou odbornou péčí a při respektování mezinárodně uznávaného principu nejlepší možné kvality ("Best Advice") a že má časově omezenou platnost. Data a informace v něm obsažené jsou získány ze zdrojů, které jsou považovány za spolehlivé. MONECO, spol. s r.o. nenese žádnou přímou či nepřímou, náhodnou, následnou nebo jakoukoli jinou odpovědnost a záruky za případné finanční nebo jiné majetkové újmy způsobené jakýmkoli užitím doporučené investiční strategie.

aktuální tržní hodnota a výnosy podílových fondů a ostatních cenných papírů mohou výrazně kolísat v závislosti na aktuálním vývoji na mezinárodních finančních trzích. Výnosy v zahraničních měnách jsou dále ovlivňovány aktuálními směnnými kurzy, které mohou tyto výnosy výrazně zvyšovat, ale i snižovat. Historická výkonnost investic nemusí indikovat jejich budoucí výnosnost. Některé doporučované investiční instrumenty a fondy mohou být velmi volatilní a investoři mohou utrpět významné ztráty ve srovnání s počátečním investičním kapitálem.

akcie a méně bonitní dluhopisy a z nich tvořené fondy jsou ze své podstaty považovány za dlouhodobé investice. Z tohoto důvodu by měly být do nich investovány takové finanční zdroje, u kterých se nepředpokládá nutnost krátkodobé likvidity. Přesto existuje u všech otevřených podílových fondů možnost okamžitého zpětného prodeje a získání likvidních prostředků.

Akceptuji | Neakceptuji

MONECO - aktuality

Tisková zpráva
Broker Consulting koupil poloviční podíl ve firmě MONECO

Investiční audit
Nezávislá analýza investičního portfolia

Placené poradenství
Výhody a nevýhody placeného vs. provizního poradenství.

Časopis FOND SHOP

Co čekat od zlata?
Malé zapojení zlata dokáže dobře diverzifikovat portfolio, zejména po přepočtu do koruny. Klíčový drahý kov však bez varování střídá dlouhé etapy výrazného investičního úspěchu a neúspěchu.

Spekulativní hypotéky
Poptávka Čechů po hypotečních úvěrech zaznamenala letos navzdory koronakrizi nové rekordy. Poslední dobou však má spíše spekulativní charakter, což zvyšuje rizika hypoték do budoucna.

Co byste měli sledovat u ETF
ETF jsou čím dál tím populárnější investiční nástroj i v ČR. Jenže řada investorů si neuvědomuje, jak složité je vybrat to správné ETF do portfolia

MONECO Financial Training

Interest Rate Products - Mechanics, Pricing and Applications
Termín konání: 4. - 5. 10. 2021

Interest Rate Risk Hedging Workshop
Termín konání: 6. - 7. 10. 2021

Responsible Investing: How to get it right?
Termín konání: 14. - 15. 10. 2021

 
 

Zpět na finanční poradenství

COPYRIGHT © 2021 MONECO LTD | Podmínky užívání stránek | Ochrana osobních údajů | Reklamační řád | Všeobecné obchodní podmínky | Etický kodex
Mapa stránek | Kontakt