Moneco

MONECO Financial TrainingČASOPIS FOND SHOP
 

Bond-INXL Professional

Bond-INXL je výkonná uživatelsky příjemná aplikace pro profesionální analýzu obligací, instrumentů peněžního trhu, obligačních portfolií a obchodních strategií.

Bond-INXL Professional (verze 7.1) má následující vlastnosti:

Pokrývá všechny tuzemské i zahraniční pevně úročené cenné papíry včetně obligací s call opcí - svolatelných obligací

Provádí detailní analýzu jednotlivých obligací - výpočet všech používaných senzitivit jako Macaulayova durace, modifikovaná durace, $ durace, konvexita, $ konvexita, atd.

Zahrnuje analýzu klasických i umořovacích obligací

Umožňuje analýzu FRN a instrumentů peněžního trhu

Kromě standardních výnosů ISMA software počítá i další používané výnosy včetně výnosu peněžního trhu

Obsahuje výkonný generátor Cash Flow pro jednotlivé pozice i celá portfolia (včetně možnosti Bucketingu)

Podporuje analýzu jednotlivých portfolií i agregátních celků (sub-portfolií nebo kompozitních portfolií)

Umožňuje vedení víceměnových portfolií

Provádí optimalizace portfolií podle rizikových parametrů (durace, modifikovaná durace, dolarová durace, delta pozice, Value-at-Risk, Threshold Value)

Simuluje vícescénářové analýzy návratnosti a analýzy výměn jednotlivých pozic

Obsahuje simulace neparalelních posunů výnosových struktur

Systém je provozován na ODBC kompatibilní databázi (např.: MS Access)

Bond Calculator

List Bond Calculator je nástroj pro detailní analýzu jedné obligace. Zde můžete provádět téměř všechny analýzy na vybraném instrumentu použitím 12 rozdílných vstupních typů (výnos, cena, výnosová křivka, atd.). Výstup obsahuje všechny standardní klíčové ukazatele (durace, konvexita ...), které mohou být počítány před nebo po zdanění. Kromě toho můžete provádět jednoduché nebo složitější vícescénářové analýzy návratnosti.

Bond Calculator - pro zobrazení detailu klikněte na obrázek

Portfolio

V software Bond-INXL Professional můžete analyzovat jednotlivá portfolia, části portfolií nebo agregátní celky složené z jednotlivých portfolií (například se můžete podívat na všechna portfolia jednoho účtu nebo portfolia jistého typu jednoho nebo více účtů). V listu Portfolio můžete přidávat, mazat, měnit a analyzovat pozice portfolia použitím stejných vstupních typů, jako v listu Calculator. Software provádí velmi efektivní optimalizace otevřených pozic podle množství omezujících podmínek jako jsou durace, Value-at-Risk, horizon value, atd. - například imunizace portfolia k definovanému investičnímu horizontu. Bond-INXL dále nabízí generátor Cash Flow z celého portfolia nebo vybrané části portfolia a provádí vícescénářové analýzy návratnosti. Jedinečnou vlastností je možnost výpočtu rizikových parametrů jednotlivých pozic i celých portfolií metodikou Value-at-Risk na různých hladinách statistické pravděpodobnosti.

Bond Portfolio - pro zobrazení detailu klikněte na obrázek

Bond Portfolio (Expected Return, Value-at-Risk)  - pro zobrazení detailu klikněte na obrázek

Výnosové křivky a scénáře

Aplikace Bond-INXL zahrnuje velmi silný a užitečný modul pro vytváření, ukládání, editování a míchání výnosových křivek a scénářů. Pomocí modulu Yield curve můžete simulovat scénáře vývoje úrokových měr a jejich dopady do obligačních portfolií. Pro každý segment můžete nadefinovat referenční křivku a uložit ji (jako absolutní hodnoty nebo odchylky od základní křivky), a to pro více datumů a více scénářů. Tyto scénáře mohou být míchány do čtyřech rozdílných tzv. hlavních scénářů, které jsou následně použity pro ocenění vygenerovaného Cash Flow. Například můžeme nadefinovat tyto tržní segmenty: BUND, STAT a REAL, kde STAT se vztahuje k BUND a REAL se vztahuje ke STAT. Potom můžeme vytvořit tyto výnosové křivky 0 - základní, 1 - očekávaná, 2 - nejhorší případ, 3 - nejlepší případ, 4 - obrácená, atd. Namíchání těchto scénářů do rozdílných kombinací jako jsou hlavní scénáře můžeme potom analyzovat co se stane, když výnosová křivka BUND vzroste zatímco se zvětší rozdíly mezi STAT a BUND a rozdíly mezi REAL a STAT se také zvětší. Nebo jakkoliv jinak. Zvolte vhodný scénář a Bond-INXL provede obtížnou práci za Vás (ale neochrání Vás před ztrátou peněz při špatném investičním rozhodnutí).

Yieldcurve - pro zobrazení detailu klikněte na obrázek

Cash Flow

Bond-INXL používá velmi výkonný generátor peněžních toků CASHFLOW-INXL, který může být dokonce používán odděleně od vlastní aplikace. Můžete vytvářet, editovat a ukládat Cash-Flow pro jednotlivé obligace, celé pozice, portfolia, jejich části nebo agregátní celky. Aplikace provádí tvorbu Cash Flow a počítá parametry citlivosti do časových úseků tzv. Buckets, které jsou uživatelsky definované. Tímto způsobem získáme lepší přehled o našem Cash Flow a expozici na výnosové křivce.

Cash Flow  - pro zobrazení detailu klikněte na obrázek

Modul Switch

Modul slouží pro aktivní obchodování a dynamickou realokaci obligačních portfolií s jehož pomocí lze velmi snadno provádět repo operace, různé výměny pozic včetně tzv. Convexity Switch, a to i pro obligační tituly denominovány v různých měnách. Pro dynamickou správu portfolií a obchodní strategie jsou implementovány algoritmy na výpočet tzv. Multi-currency Butterfly Switch a další nástroje.

ODBC-kompatibilní databáze

Bond-INXL Professional je provozován na ODBC kompatibilní databázi. Toto řešení velmi zvyšuje flexibilitu systému (například při tvorbě reportů) a umožňuje to snadnější integraci systému s jeho okolím. Je možné využívat Microsoft Access k zobrazení, editování nebo propojování dat v databázi.

Přílohy

Vstupní parametry

Annual Yield

Semi-Annual Yield

Money Market Yield

JGB Yield

Current Yield

Funding Yield

Clean Price

Dirty Price

Base Scenario

Main Scenario 1

Main Scenario 2

Main Scenario 3

Výstupní parametry

Annual Yield

Money Market Yield / Discounted Margin

Clean Price

Dirty Price

Duration

Modified Duration

Dollar Duration

Convexity

Dollar Convexity

Kalendářní konvence

30E/360

30/360

Act/360

Act/365

Act/Act

Act/ActF

30E/360+1 (Italy)

Minimální technickém požadavky

Pentium 350 MHz

64 MB RAM

Windows 95/98/NT/2000/XP

Excel 97/2000/XP

Access 97/2000/XP (není podmínkou)


MONECO - aktuality

Investiční audit
Nezávislá analýza investičního portfolia

Nové termíny seminářů
Témata nad aktuálním děním na kapitálových trzích.

Placené poradenství
Výhody a nevýhody placeného vs. provizního poradenství.

Časopis FOND SHOP

Jak se povedl MiFID II?
MiFID II se nezadržitelně blíží konečně i k nám. Co všechno se změní pro investiční zprostředkovatele? Odpovědi je třeba hledat hlavně v doprovodných národních změnách a ne v MiFIDu samotném.

Temné“ stránky ETP
ETP, nebo chcete-li ETF, jsou čím dál větším počtem investorů preferována před podílovými fondy. Ačkoliv jsou ETP výborný produkt, mají i ona svá, možná trochu skrytá rizika.

Globální strategická a taktická alokace aktiv
Co je strategická a taktická alokace portfolia a co má společného s diverzifikací?

MONECO Financial Training

Interest Rate Risk in the Banking Book
Termín konání: 19. - 20. 3. 2018

Mergers & Acquisitions and Leveraged Buyouts Modelling Workshop
Termín konání: 19. - 20. 3. 2018

Bracing for Impact of IFRS 9: Impairment Principles, ECL Framework and Requirements
Termín konání: 20. - 21. 3. 2018

 
 

Zpět na finanční poradenství

COPYRIGHT © 2018 MONECO | Podmínky užívání stránek | Ochrana osobních údajů | Reklamační řád | Všeobecné obchodní podmínky | Etický kodex
Mapa stránek | Kontakt