Moneco

MONECO Financial TrainingČASOPIS FOND SHOP
 

Oceňování derivátů prostřednictvím přídavných funkcí

Soustavný problém při vývoji software je, jak do stávajících, plně fungujících programů zapracovat další funkce a možnosti, které jsou na systémy nově kladeny. Například zařazení analytických modelů pro oceňování opcí nebo jiných derivátových instrumentů. Tento problém se stává ještě markantnějším, když většina používaných aplikací není zcela jednotných a používá rozdílné softwarové řešení. Progresivní řešení uvedené situace nabízí software londýnské společnosti MBRM.

Ustavení operačního systému Microsoft Windows, jako otevřeného prostředí poskytlo třetím stranám možnost vyvíjet vlastní programy, které jsou velmi snadno integrovatelné do stávajících aplikací. Technologie, která toto umožňuje se nazývá Dynamic Link Libraries, zkráceně DLL. V praxi je technologie DLL představována tzv. knihovnami - kompilovanými programy, které mohou být volány z řady programů jako jsou: Excel, Visual Basic, VBA, C, C++ a dalších. Knihovny obsahují přídavné funkce což jsou samostatné programy vytvořené v programovacím jazyku C++, které jsou použitelné ve většině aplikací Windows. Například v Excelu jsou funkce k dispozici v dialogovém okně, přes které se vkládají ostatní excelovské funkce (SUMA, PRŮMĚR atd.). Přídavné funkce však mají mnohem více vstupních a výstupních parametrů a ty složitější celá pole parametrů. V praxi to znamená, že uživatel má absolutní svobodu ve vytváření vlastní aplikace šité na míru. Jediným omezujícím faktorem je jeho schopnost využít všech analytických možností software MBRM.

Jaké jsou výhody použití uvedeného řešení:

Vyšší rychlost vývoje jednotlivých aplikací. Přídavné funkce slouží jako "stavební kameny", které jsou připraveny k okamžitému použití, není nutný dlouhodobý vývoj jednotlivých analytických modelů a specializovaných algoritmů.

Snížení nákladů na vývoj a údržbu. Použití funkčního, ověřeného a cenově nenáročného software umožňuje redukovat množství nákladů vydaných na celkový vývoj a následnou podporu vlastní aplikace.

Snížení pravděpodobnosti výskytu chyb. Software MBRM má více než 30 tisíc uživatelů po celém světě což zaručuje jeho průběžné prověřování a testování.

Bezproblémový přechod na software MBRM. Pro uživatele je přechod na nový systém , který je integrován do stávajícího softwarového řešení, zcela bez problémů.

Možnost zadat vývoj softwarových aplikací externí firmě. Výhoda tohoto řešení spočívá v jistotě, že externí firma nezasahuje do analytických algoritmů (např. opční oceňovací modely), ale plně se věnuje vlastní aplikaci (datový formát, formuláře, sestavy atd.)

Ucelená řada analytického software MBRM obsahuje celkem 18 samostatných modulů:

UNIVOPT - Universal Options Add-in

UNIVEXOT - Universal Exotics Add-in

UNIVINT - Universal Interpolating Add-in

UNIVYLD - Universal Yield Add-in

UNIVSWAP - Universal Swap Add-in

UNIVCMS - Universal CMS & Swaptions Add-in

UNIVLMM - Universal LIBOR Market Model Add-in

UNIVCONV - Universal Convertibles Add-in

UNIVDRV - Universal Derivatives Add-in

UNIVEXOT+ - Universal Analytical Exotics Add-in

UNIVFDIF - Universal Finite Difference Add-in

UNIVGARCH - Universal Garch Add-in

UNIVVAR - Universal VaR Add-in "Value-at-Risk"

UNIVCRD - Universal Credit Risk Add-in

UNIVCDRV - Universal Credit Derivatives Add-in

UNIVRREP - Universal Risk Reporting Add-in

MBRM Futures/FRAs Arbitrage Module

MBRM Exchange Traded Options System

MBRM Bond Futures "Cheapest To Deliver" CTD Analyser

Řada software MBRM patří k nejpropracovanějším přídavným funkcím na světě jak z hlediska rychlosti numerických výpočtů, tak z hlediska komplexnosti a otevřenosti analytických možností.

Další informace, ceny, objednávky: Leoš Gromeš, MONECO, (+420 541 241 551).

MONECO - aktuality

Tisková zpráva
Broker Consulting koupil poloviční podíl ve firmě MONECO

Investiční audit
Nezávislá analýza investičního portfolia

Placené poradenství
Výhody a nevýhody placeného vs. provizního poradenství.

Časopis FOND SHOP

Jak je to s těmi ETF?
Stále rostoucí popularita ETF, která je čím dál více patrná i v ČR, přirozeně znamená, že se o tomto tématu stále častěji diskutuje. Střetávají se názory zastánců stock pickingu se zastánci indexového investování.

Svérázné Dluhopisy Republiky
Ministerstvo financí nedávno s poměrně velkou slávou představilo nové „spořící“ dluhopisy s tím, že emise ponese vznosný název Dluhopisy Republiky.

Exotická ETF a jejich rizika
ETF jsou stále populárnějším produktem. Část z nich se ale již od „původního záměru“ vzdálila a stále větší počet inverzních a pákových ETF může značit problém.

MONECO Financial Training

Bank Capital Management - Capital Planning, Fund Transfer Pricing and RAROC
Termín konání: 6 studijních bloků od 3. do 12. března 2021

The Basel Framework
Termín konání: 16. - 18. 3. 2021

Reform of Interest Rate Benchmarks: Transition to a World without IBORs
Termín konání: 22. - 23. 3. 2021

 
 

Zpět na finanční poradenství

COPYRIGHT © 2021 MONECO LTD | Podmínky užívání stránek | Ochrana osobních údajů | Reklamační řád | Všeobecné obchodní podmínky | Etický kodex
Mapa stránek | Kontakt