Moneco

MONECO Financial TrainingČASOPIS FOND SHOP
 

Porovnání MBRM a produktem X

Otázka

Provádím porovnávání software MB Risk Management s konkurenčním produktem X. Mohu vás požádat o váš komentář?

Odpověď

Při velmi věcném porovnání nalézáme následující rozdíly (nedostatky). 

Software X přímo nepodporuje amortizující se instrumenty. "Amortizing Swap" je analyzován pomocí tabulky peněžních toků, které jsou o amortizaci upraveny. Tento postup je pro portfolio amortizujících se swapů nepoužitelný. Výhoda MBRM je zjevná - amortizace je obsažena ve funkci USA_REVAL_SWAP_LEG_AMORTISING, která je pro použití v portfoliu (řádcích Excelu) jako stvořená. Použitím funkce USA_REVAL_SWAP_LEG_AMORTISING není dotčena možnost zadat amortizaci přímo do tabulky peněžních toků. 

X nepodporuje Blending - přesněji řečeno blending je prováděn interně a není možné nastavit přesné váhy jednotlivých sazeb (depozit, FRA, swapů).

X obsahuje jen tři interpolační techniky. MBRM podporuje celkem 25 interpolačních metod.

Popis maturity je výstup a nikoliv vstup. Nemohu tedy zadat 3M a nechat si dopočítat konkrétní datum podle pravidla svátků a svátků v příslušné měně. To je docela problém - jak budu zadávat například FRA?

Některé nabídky ve Function Finder (například Money Market Instruments=>Forward Rate Agreement=>value and risk given forward contract rate - calculate fair settlement value and risk statistics) slibují více než z nich potom vypadne.

X u swapů používá výpočet parametrů citlivosti založených na bázi durace, což je (speciálně u swapů) již velmi překonaný koncept. MBRM podporuje simulaci neparalelních posunů výnosové struktury a z nich vypočtených absolutních citlivostí v jednotlivých částech zero křivky.

X u dluhopisů počítá jen velmi základní údaje, celkem asi 10 výstupních parametrů. Pro porovnání uveďme, že funkce software UNIVYLD vrací celkem 34 výstupních parametrů.

V ukázkových listech není zahrnuta grafická prezentace vytvořených zero křivek, které jsou použity k oceňování. Vždy je dobré vidět to, s čím se pracuje, a je základem systému.

Velmi nevýhodná je koncepce ukázkových sešitů, kde zero křivky jsou separátně v každém souboru. Měnové listu (CZK.xls, USD.xls atd.), které používá MBRM jsou jednodušší, neumožňují vznik diferencí a nevyžadují separátní aktualizaci.

X obsahuje 14 základních exotických opcí, software MBRM zahrnuje celkem 33 druhů exotických opcí (včetně SPREAD / POWER / QUANTO OPTIONS). Pro exotické opce je počítáno jen ocenění (price) a delta opce. MBRM počítá všechny parametry citlivosti (Delta, Gamma, Rho, Theta, Theta2, Kappa(Vega), Fugit, Elasticity, Phi, Int. Value, Fwd Price).

MONECO - aktuality

Investiční audit
Nezávislá analýza investičního portfolia

Nové termíny seminářů
Témata nad aktuálním děním na kapitálových trzích.

Placené poradenství
Výhody a nevýhody placeného vs. provizního poradenství.

Časopis FOND SHOP

Jak se povedl MiFID II?
MiFID II se nezadržitelně blíží konečně i k nám. Co všechno se změní pro investiční zprostředkovatele? Odpovědi je třeba hledat hlavně v doprovodných národních změnách a ne v MiFIDu samotném.

Temné“ stránky ETP
ETP, nebo chcete-li ETF, jsou čím dál větším počtem investorů preferována před podílovými fondy. Ačkoliv jsou ETP výborný produkt, mají i ona svá, možná trochu skrytá rizika.

Globální strategická a taktická alokace aktiv
Co je strategická a taktická alokace portfolia a co má společného s diverzifikací?

MONECO Financial Training

Counterparty Credit Risk
Termín konání: 18. - 19. 6. 2018

Project Finance Modelling Workshop
Termín konání: 18. - 19. 6. 2018

Corporate Credit Rating Systems: Design, Development, Calibration and Validation
Termín konání: 20. - 21. 6. 2018

 
 

Zpět na finanční poradenství

COPYRIGHT © 2018 MONECO | Podmínky užívání stránek | Ochrana osobních údajů | Reklamační řád | Všeobecné obchodní podmínky | Etický kodex
Mapa stránek | Kontakt