Moneco

MONECO Financial TrainingČASOPIS FOND SHOP
 

UNIVVAR - Universal Value-at-Risk Add-in

Popis

Software počítá Value-at-Risk (VaR) pro portfolia složená z různých typů aktiv. Analyzuje "Incremental VaR": přírůstkový účinek jednoho obchodu na VaR celého portfolia. Víceměnové peněžní toky automaticky rozděluji do definovaných časových intervalů. Pro lepší analýzu komplexních portfolií složených z různých aktiv jsou počítány a porovnávány hodnoty VaR pomocí analytické metody a simulace Monte Carlo.

Monte Carlo v Analytical VaR VaR % MV Ex Spot FX
Monte Carlo VaR 38758 0.29% 0.59%
Analytical VaR 36347 0.27% 0.55%

Hlavní vlastnosti

Výpočet Value-at-Risk pro portfolia složená z různých typů aktiv.

Výpočet nediverzifikované hodnoty Value-at-Risk.

Analyzuje "Incremental VaR": přírůstkový účinek jednoho obchodu na VaR celého portfolia.

Automaticky počítány a porovnávány hodnoty VaR pomocí analytické metody a simulace Monte Carlo.

Zahrnuje následující aktiva: komodity, akcie, dluhopisy, měny, instrumenty peněžního trhu atd.

Automaticky rozděluje všechny peněžní toky do definovaných časových intervalů.

Využitelný pro analýzu komplexních portfolií složených z mnoha kategorií aktiv.

Užitečný pro komplexní řízení rizik a jejich konsolidovaný reporting.

Kompatibilní s datovými položkami JP Morgan RiskMetrics.

Volatelný z Excel, Access, C, C++ nebo Visual Basic.

Seznam funkcí

UVA_MAP_CASHFLOWS - jedná se o velmi flexibilní funkci, která umožňuje následující:

Výpočet VaR pro existující mapované peněžní toky (diverzifikované hodnoty VaR, která bere v úvahu korelace mezi jednotlivými splatnostmi).

Výpočet nediverzifikované hodnoty VaR pro existující mapované peněžní toky (jedná se o součet individuálních VaR pro každý Vertex a předpokládá se, že korelace všech splatnosti je jedna).

Mapuje pole nových peněžních toků do daných splatností (rozděluje každou platbu do dvou splatností, převede na dnešní hodnotu a zachová celkové riziko platby).

Zobrazuje nové mapované peněžní toky (existující platby plus nové peněžní toky).

Pro nové mapované peněžní toky počítá VaR a nediverzifikovanou hodnotu VaR.

Počítá přírůstkovou hodnotu VaR a přírůstkovou hodnotu nediverzifikovaného VaR - přírůstkový efekt nového peněžního toku na VaR celého portfolia (například je možné vypočítat dopad jednoho obchodu na VaR celého portfolia nebo je možné odděleně hodnotit organizační jednotky (jednolité desky).

Mappings CFs & VaR - pro zobrazeni detailu klikněte na obrázek.

UVA_CALC_VAR - jedná se o podobnou funkci jako UVA_MAP_CASHFLOWS, ale v této funkci není možné zadávat nové peněžní toky. Funkce zobrazuje VaR pro každý Vertex a počítá celkovou hodnotu VaR pro všechny mapované peněžní toky (diverzifikovanou i nediverzifikovanou hodnotu).

UVA_SIMULATION - funkce generuje simulace pro portfolia složená z více aktiv použitím volatilit a korelační matice. Simulace je velmi užitečná, když analyzujeme komplexní portfolia složená z cenných papírů a opcí. Běžný analytický výpočet VaR (například pomocí funkce UVA_CALC_VAR) není spolehlivý pro opce, u kterých "Gamma" efekt vytváří rizikový profil značně odlišný od "Delta" analýzy. Určité zlepšení přináší "Delta-Gamma" VaR, který však není vhodný pro exotické opce.

Simulations- pro zobrazeni detailu klikněte na obrázek.

UVA_SIMULATION_COVAR - generuje simulace pro portfolia složená z více aktiv použitím kovariační matice. Tato funkce je podobné funkci UVA_SIMULATION, ale bere v úvahu jen jeden "kombinovaný" parametr - kovariační matici.

Internal Correlation / Covariance Matrix (UVA_INITIALISE_COVAR, UVA_STORE_IN_COVAR) - funkce v modulu UNIVVAR potřebují korelační nebo kovariační tabulky, což jsou N rozměrné matice. Excel však má interní omezení v maximální velikosti pole, které může být vloženo do funkce (maximálně 73x73). Pomocí těchto funkcí můžete tyto omezení překonat.

UVA_RANDOM_NORMAL_0_1_NUMBERS - funkce vrací vertikální pole náhodných nezávislých hodnot, které jsou normálně rozděleny a násobeny parametrem "Volatility Scaling Factor".

DEMO software | Prospekt

MONECO - aktuality

Investiční audit
Nezávislá analýza investičního portfolia

Nové termíny seminářů
Témata nad aktuálním děním na kapitálových trzích.

Placené poradenství
Výhody a nevýhody placeného vs. provizního poradenství.

Časopis FOND SHOP

Jak se povedl MiFID II?
MiFID II se nezadržitelně blíží konečně i k nám. Co všechno se změní pro investiční zprostředkovatele? Odpovědi je třeba hledat hlavně v doprovodných národních změnách a ne v MiFIDu samotném.

Temné“ stránky ETP
ETP, nebo chcete-li ETF, jsou čím dál větším počtem investorů preferována před podílovými fondy. Ačkoliv jsou ETP výborný produkt, mají i ona svá, možná trochu skrytá rizika.

Globální strategická a taktická alokace aktiv
Co je strategická a taktická alokace portfolia a co má společného s diverzifikací?

MONECO Financial Training

Interest Rate Risk in the Banking Book
Termín konání: 19. - 20. 3. 2018

Mergers & Acquisitions and Leveraged Buyouts Modelling Workshop
Termín konání: 19. - 20. 3. 2018

Bracing for Impact of IFRS 9: Impairment Principles, ECL Framework and Requirements
Termín konání: 20. - 21. 3. 2018

 
 

Zpět na finanční poradenství

COPYRIGHT © 2018 MONECO | Podmínky užívání stránek | Ochrana osobních údajů | Reklamační řád | Všeobecné obchodní podmínky | Etický kodex
Mapa stránek | Kontakt