Moneco

MONECO Financial TrainingČASOPIS FOND SHOP
 

MBRM UNIVERSAL Add-ins

UNIVERSAL VALUE-AT-RISK

Počítá Value-at-Risk (VaR) pro portfolia složená z různých typů aktiv. Analyzuje "Incremental VaR": přírůstkový účinek jednoho obchodu na VaR celého portfolia. Peněžní toky automaticky rozděluje do intervalů. Pro lepší analýzu komplexních portfolií složených z různých aktiv jsou podporovány simulace pomocí metody Monte Carlo.

Hlavní vlastnosti:

Výpočet Value-at-Risk (VaR) pro portfolia složená z různých typů aktiv.

Zahrnuje následující aktiva: měny, úrokové sazby, dluhopisy, swapy, akcie, komodity, deriváty a jiné.

Analyzuje "Incremental VaR": přírůstkový účinek jednoho obchodu na VaR celého portfolia.

Automaticky rozděluje všechny peněžní toky do definovaných intervalů tzv. Bucketing.

Podporuje Monte Carlo simulace použitím variačních a kovariačních matic.

Využitelný pro analýzu komplexních portfolií složených z mnoha kategorií aktiv.

Užitečný pro komplexní řízení finančních rizik a jejich konsolidovaný reporting centrální bance.

Kompatibilní s datovými položkami JP Morgan RiskMetrics.

Volatelný z Excel, Access, C, C++ nebo Visual Basic.

UNIVERSAL Swap Add-ins

balík analytického software společnosti MB Risk Management z Londýna. Obsahuje samostatné moduly UNIVYLD, UNIVINT, UNIVOPT, UNIVEXOT a UNIVSWAP pro Microsoft™ Excel™, Access™ nebo C++, které patří k jedněm z nejpropracovanějších Add-ins na světě.

Hlavní vlastnosti:

UNIVYLD - Universal Yield: porývá všechny tuzemské i zahraniční pevně úročené cenné papíry. Software umožňuje konstrukci portfolií obligací a jejich konzistentní analýzu. UNIVYLD obsahuje efektivní "Cash Flow Analyser"

UNIVINT - Universal Interpolating: zahrnuje množství interpolačních technik (lineární interpolace, kubický spline, polynomy až 20-tého řádu). UNIVINT umožňuje tvorbu spotových či forwardových výnosových křivek, výpočet výnosů pro volně definované BODY>

UNIVOPT - Universal Option: 4 nové modely na oceňování opcí, kde podkladové aktivum má normální rozdělení, dva modely pro oceňování opcí na "3-Months Interest Rate Futures", oceňování warantů, rozšíření počtu kroků v binomickém stromu z 600 na 10.000 atd.

UNIVEXOT - Universal Exotics: analýza opcí 2. a 3. generace (Asian, Down-and-in, Up-and-in, Lookback, Ladder, Quanto a mnoho dalších).

UNIVSWAP - Universal swap: komplexní analýza úrokových a měnových swapů a jim podobných instrumentů, generuje bezarbitrážovou časovou strukturu úrokových měr a volatilit při použití metody Bootstrapping, konzistentní oceňování veškerých finančních instrumentů jako jsou swapy, FRA, IRG, Cap, Collars, Floors, Swaptions atd.

UNIVERSAL CREDIT DERIVATIVES

profesionální analýza kreditních derivátů. Universal Credit Derivatives Add-in (UNIVCDRV) slouží k oceňování kreditních swapů a kreditních opcí.

Hlavní vlastnosti:

Ocenění kreditního swapu nebo opce - výpočet procentuálního poplatku

Vypočet implikované pravděpodobnosti nedodržení závazku

Přecenění otevřených pozic kreditních derivátů

MONECO - aktuality

Investiční audit
Nezávislá analýza investičního portfolia

Nové termíny seminářů
Témata nad aktuálním děním na kapitálových trzích.

Placené poradenství
Výhody a nevýhody placeného vs. provizního poradenství.

Časopis FOND SHOP

Jak se povedl MiFID II?
MiFID II se nezadržitelně blíží konečně i k nám. Co všechno se změní pro investiční zprostředkovatele? Odpovědi je třeba hledat hlavně v doprovodných národních změnách a ne v MiFIDu samotném.

Temné“ stránky ETP
ETP, nebo chcete-li ETF, jsou čím dál větším počtem investorů preferována před podílovými fondy. Ačkoliv jsou ETP výborný produkt, mají i ona svá, možná trochu skrytá rizika.

Globální strategická a taktická alokace aktiv
Co je strategická a taktická alokace portfolia a co má společného s diverzifikací?

MONECO Financial Training

Counterparty Credit Risk
Termín konání: 18. - 19. 6. 2018

Project Finance Modelling Workshop
Termín konání: 18. - 19. 6. 2018

Corporate Credit Rating Systems: Design, Development, Calibration and Validation
Termín konání: 20. - 21. 6. 2018

 
 

Zpět na finanční poradenství

COPYRIGHT © 2018 MONECO | Podmínky užívání stránek | Ochrana osobních údajů | Reklamační řád | Všeobecné obchodní podmínky | Etický kodex
Mapa stránek | Kontakt