Moneco

MONECO Financial TrainingČASOPIS FOND SHOP
 

ETF - Exchange Traded Funds

1. Charakteristika ETF

Exchange Traded Funds (ETF) je název pro burzovně obchodovatelný koš akcií (dluhopisů, komodit...). Emitenty ETF bývají zpravidla velké finanční skupiny (Barclays, Merrill Lynch, Société Générale, AXA, BNP Paribas, Deutsche Bank, Vanguard, Commerzbank...). Obchodují se stejně jako jednotlivé akcie na burzách, během celého obchodního dne, tzn., že cena je známá v každém okamžiku obchodního dne a odvíjí se od aktuální hodnoty instrumentů zahrnutých do koše a okamžitého obchodního rozpětí. V současné době jsou silně rostoucí konkurencí otevřených podílových fondů, ale také jiných investičních instrumentů, jako např. indexových podílových fondů, indexových certifikátů případně portfolia sestaveného z akcií dle vlastního výběru. Pokud bychom udělali srovnání s aktivně řízenými otevřenými podílovými fondy, ETF jsou levnější, likvidnější a transparentnější, to stejné platí pro srovnání s indexovými podílovými fondy, oproti kterým navíc věrněji kopírují zvolený index (mají nízký tzv. Tracking Error). V porovnání s certifikáty nenese investor kreditní riziko emitenta a v porovnání s portfoliem akcií nakoupených přímo investorem stačí jeden obchod a menší částka k nakoupení celého indexu.1

2. Hlavní výhody ETF

Nízké náklady

Jedním z klíčových kritérií při investování je držet náklady portfolia na co nejnižší úrovni. Čím méně zaplatí zákazník na poplatcích, tím méně se snižuje výkonnost jeho investice. Z tohoto pohledu jsou ETF jednou z nejlepších voleb. Poměr nákladů (expense ratio) u akciových ETF se pohybuje většinou v rozmezí od 5 do 60 bazických bodů. Ve srovnání s ETF je poměr nákladů (expense ratio) u aktivně řízených otevřených podílových fondů v průměru kolem 141 bazických bodů, často přes 200.2

ETF jsou však levnější také ve srovnání s indexovými otevřenými podílovými fondy. Jeden příklad za všechny: Vanguard Group nabízí jak ETF, tak indexový otevřený podílový fond, které oba kopírují stejný index (MSCI Broad Market Index). Poměr nákladů indexového podílového fondu Vanguard Total Stock Market Index mutual fund je 0,19 %. To znamená, že každý rok se z fondu odečte 0,19 % z investice jako poplatek. Ve srovnání s aktivně řízeným podílovým fondem, jehož poplatky se budou pohybovat někde kolem 1,5 %, je téměř desetkrát levnější. Investice do stejného indexu prostřednictvím ETF, v tomto případě Vanguard Totat Stock Market ETF, však vyjde nákladově (expense ratio) pouze na 0,13 %.3

Diverzifikace

K tomu, aby investor sestavil kompletně diverzifikované portfolio, potřebuje diverzifikovat mezi širokou škálou investičních stylů, tříd aktiv a monitorovat výkonnost jednotlivých částí portfolia, v porovnání s jinými částmi. Široká škála ETF umožňuje, že investor může prostřednictvím těchto nástrojů pokrýt širokou škálu investičních stylů a tříd aktiv, a to velmi jednoduše - jedním nákupem je investor schopen pokrýt určitý sektor (index). Nákupem ETF nakupuje koš akcií, které jsou obsaženy v daném indexu. Jednotlivá ETF nabízejí relativně nízkorizikové, široce diverzifikované portfolio, které mohou investoři využít k pokrytí jádrových pozic v portfoliu.

Transparentnost

U aktivně řízených otevřených podílových fondů investor nikdy stoprocentně neví, co přesně portfolio manažer drží v daný okamžik. Údaje (disclosure) o držených pozicích jsou zveřejňovány obyčejně s tří až šestiměsíčním zpožděním. U ETF tato nejistota odpadá. Investor ví, že vlastní koš akcií, případně dluhopisů, který kopíruje podkladový index. Odstranění prvku nejistoty může pomoci vybudovat náležitě diverzifikované portfolio, u kterého investor vít, co kupuje resp. vlastní.

Vyšší likvidita

ETF se podobají indexovým fondům a otevřeným podílovým fondům v tom, že investorovi poskytují stálou a širokou diverzifikaci. Podstatný rozdíl mezi těmito nástroji je však v jejich likviditě a tady je další výhoda ETF nástrojů. ETF se obchodují na burze, podobně jako jednotlivé akcie, po dobu celého obchodního dne, na rozdíl od podílových fondů, které zveřejňují NAV fondu až po skončení obchodního dne a většinou ještě s několikadenním zpožděním. Využití ETF umožňuje investorům efektivněji řídit rizika investice, využívat nákupních a prodejních opcí, využívat stop-limitů apod.4

Graf: Srovnání efektivity jednotlivých investičních nástrojů (objem v billionech USD) srovnani-efektivity-ruznych-nastroju.gif, 36kB

3. Výkonnost ETF

Aktivně řízené otevřené podílové fondy historicky dlouhodobě zaostávají ve výkonnosti za svými benchmarky. Podle průzkumu společnosti Morningstar převážná část otevřených podílových fondů nedosahovala po započtení nákladů na poplatky a daně na 10-ti leté periodě výkonnosti benchmarku. Tento fakt byl nejmarkantnější u fondů velkých společností (large-cap), kde pouze 2 % manažerů fondů large-cap se podařilo benchmark překonat. Další statistiky uvádí následující tabulka5:

tabulka.gif, 8,8kB

4. Rostoucí obliba ETF

Není divu, že díky výše uvedeným skutečnostem se ETF nástroje stávají stále oblíbenějšími. Jedná se o nástroje, které jsou využívány jak institucionálními investory při tvorbě portfolií, tak drobnými investory. Zvyšující se oblibu ETF nástrojů dokazuje i následující graf.

Graf: Rostoucí obliba ETF

rostouci-obliba

Použité zdroje

  1. Roman Stuchlík, časopis FOND SHOP, Jaké ETF existují a jak pomocí nich investovat, červen 2006.
  2. Morgan Stanley, Equity Research North America, Exchange-Traded Funds, November 2004. 1 bazický bod = 0,01 procentního bodu.
  3. Dan Wiener and Jim Lowell, Six Essential Advantages of ETF Investing, March 2008.
  4. Dan Wiener and Jim Lowell, Six Essential Advantages of ETF Investing, March 2008.
  5. Morgan Stanley, Equity Research North America, Exchange-Traded Funds, November 2004.

MONECO - aktuality

Tisková zpráva
Broker Consulting koupil poloviční podíl ve firmě MONECO

Investiční audit
Nezávislá analýza investičního portfolia

Placené poradenství
Výhody a nevýhody placeného vs. provizního poradenství.

Časopis FOND SHOP

Lesk a bída tematických fondů
Tematické fondy dávají investorům šanci dosahovat nadprůměrné výkonnosti díky zachycení významných socioekonomických nebo environmentálních trendů.

Jak fungují inflačně vázané dluhopisy?
Inflačně vázané dluhopisy se nejen v USA dostaly v tomto roce do popředí s tím, jak rostla inflační očekávání. Jak ale vlastně takovéto dluhopisy fungují?

Co byste měli sledovat u ETF
ETF jsou čím dál tím populárnější investiční nástroj i v ČR. Jenže řada investorů si neuvědomuje, jak složité je vybrat to správné ETF do portfolia

MONECO Financial Training

Bank Capital Management - Capital Planning, Fund Transfer Pricing and RAROC
Termín konání: 25. - 27. 10. 2022 a 2. - 4. 11. 2022

Interest Rate Risk in the Banking Book
Termín konání: 17. - 18. 10. 2022

 
 

Zpět na finanční poradenství

COPYRIGHT © 2022 MONECO,spol. s r. o. | Podmínky užívání stránek | Ochrana osobních údajů | Reklamační řád | Všeobecné obchodní podmínky | Etický kodex
Mapa stránek | Kontakt