Moneco

MONECO Financial TrainingČASOPIS FOND SHOP
 

Investiční rizikový profil

Hledáte-li pro sebe a své finanční prostředky na míru šité investiční řešení, vyplňte prosím investiční rizikový profil. Následně Vás bude náš investiční poradce kontaktovat a domluví si s Vámi schůzku.

Rizikové upozornění a prohlášení zákazníka / investora

Prohlašuji, že budu pravdivě informovat společnost MONECO, spol. s r. o. o skutečnostech uvedených v investičním rizikovém profilu.

Beru na vědomí, že

investiční doporučení bude provedeno v dobré víře, s nejvyšší možnou odbornou péčí a při respektování mezinárodně uznávaného principu nejlepší možné kvality ("Best Advice") a že má časově omezenou platnost. Data a informace v něm obsažené jsou získány ze zdrojů, které jsou považovány za spolehlivé. MONECO, spol. s r.o. nenese žádnou přímou či nepřímou, náhodnou, následnou nebo jakoukoli jinou odpovědnost a záruky za případné finanční nebo jiné majetkové újmy způsobené jakýmkoli užitím doporučené investiční strategie.

aktuální tržní hodnota a výnosy podílových fondů a ostatních cenných papírů mohou výrazně kolísat v závislosti na aktuálním vývoji na mezinárodních finančních trzích. Výnosy v zahraničních měnách jsou dále ovlivňovány aktuálními směnnými kurzy, které mohou tyto výnosy výrazně zvyšovat, ale i snižovat. Historická výkonnost investic nemusí indikovat jejich budoucí výnosnost. Některé doporučované investiční instrumenty a fondy mohou být velmi volatilní a investoři mohou utrpět významné ztráty ve srovnání s počátečním investičním kapitálem.

akcie a méně bonitní dluhopisy a z nich tvořené fondy jsou ze své podstaty považovány za dlouhodobé investice. Z tohoto důvodu by měly být do nich investovány takové finanční zdroje, u kterých se nepředpokládá nutnost krátkodobé likvidity. Přesto existuje u všech otevřených podílových fondů možnost okamžitého zpětného prodeje a získání likvidních prostředků.

Akceptuji | Neakceptuji

MONECO - aktuality

Tisková zpráva
Broker Consulting koupil poloviční podíl ve firmě MONECO

Investiční audit
Nezávislá analýza investičního portfolia

Placené poradenství
Výhody a nevýhody placeného vs. provizního poradenství.

Časopis FOND SHOP

Lesk a bída tematických fondů
Tematické fondy dávají investorům šanci dosahovat nadprůměrné výkonnosti díky zachycení významných socioekonomických nebo environmentálních trendů.

Jak fungují inflačně vázané dluhopisy?
Inflačně vázané dluhopisy se nejen v USA dostaly v tomto roce do popředí s tím, jak rostla inflační očekávání. Jak ale vlastně takovéto dluhopisy fungují?

Co byste měli sledovat u ETF
ETF jsou čím dál tím populárnější investiční nástroj i v ČR. Jenže řada investorů si neuvědomuje, jak složité je vybrat to správné ETF do portfolia

MONECO Financial Training

Bank Capital Management - Capital Planning, Fund Transfer Pricing and RAROC
Termín konání: 25. - 27. 10. 2022 a 2. - 4. 11. 2022

Interest Rate Risk in the Banking Book
Termín konání: 17. - 18. 10. 2022

 
 

Zpět na finanční poradenství

COPYRIGHT © 2022 MONECO,spol. s r. o. | Podmínky užívání stránek | Ochrana osobních údajů | Reklamační řád | Všeobecné obchodní podmínky | Etický kodex
Mapa stránek | Kontakt