Moneco

MONECO Financial TrainingČASOPIS FOND SHOP
 

UNIVINT - Universal Interpolating Add-in

Popis

Původní název tohoto modulu je UNIVZERO - Universal Zero-Curve Add-in. Název byl změněn na Universal Interpolating Add-in, aby lépe vyjadřoval hlavní funkci tohoto modulu, kterou je interpolace. Uvedená změna také naznačuje, že modul může provádět interpolace jakékoliv křivky (nejen zero-křivky). Nový název již mylně nezavádí dojem, že software generuje zero-křivky (to provádí modul UNIVSWAP).

Tento modul obsahuje množství interpolačních vyhledávacích funkcí (lineární interpolace, kubický spline, exponenciály a polynomy nejmenších čtverců), které mají široké uplatnění. Funkce jsou vhodné na interpolaci jedno nebo dvourozměrné oblasti dat (plochy volatilit, výnosových křivek, forwardových sazeb, atd.). Možnost provádět dvourozměrné interpolace je speciálně důležitá pro vyhledání volatility swapcí.

Interpolační techniky:

Lineární interpolace (neprovádí extrapolaci)

Lineární extrapolace (extrapolace před prvním bodem a za posledním bodem)

Kubický spline

Exponenciála (interpoluje budoucnost)

Exponenciála (konstantní budoucnost)

Polynomy n-tého řádu

Software umožňuje analýzu jednoho nebo více peněžních toků proti jedné nebo více výnosovým strukturám. Jádrem analýzy je využití množství různých interpolačních modelů. Jeho funkce jsou velmi efektivně použitelné při analýze klasických obligací, swapů nebo jiných investičních projektů.

Zajímavé vlastnosti

Interpolační modul může být použit samostatně nebo společně s dalšími moduly software Universal Add-ins.

Dvourozměrná interpolace pro vyhledání volatility swapcí z mřížky volatilit nebo pro interpolace tzv. volatility smile (skew).

2 way Lookup - pro zobrazeni detailu klikněte na obrázek

Seznam funkcí

UIA_LOOKUP - vyhledávací interpolační funkce, která má široké použití, například pro výpočet spotových výnosů pro volně definované body v čase, forwardových křivek, swapových sazeb, křivek volatility, atd.. Tato funkce počítá exaktně matematické interpolované hodnoty jednoho nebo několika bodů ležících na referenční výnosové křivce definované diskrétními uzly.

UIA_LOOKUP_COLS - vyhledá jedno nebo více časových období proti poli čas/hodnota pomocí různých interpolačních metod. Hlavní rozdíl mezi touto funkcí a UIA_LOOKUP je, že UIA_LOOKUP_COLS může prohledat jakýkoliv sloupec pole hodnot, zatímco UIA_LOOKUP vyhledá pouze v prvním sloupci a ignoruje všechny ostatní.

UIA_TWO_WAY_LOOKUP - jedná se o dvojdimenzionální prohledávací funkci, která je velmi užitečná při vyhledávání volatility.

UIA_ZERO_PV - provádí výpočet současné hodnoty jednoho nebo více peněžních toků proti zero-křivce.

UIA_ZERO_SENS - funkce počítá celkovou současnou hodnotu jednoho nebo více peněžních toků proti jedné nebo několika výnosovým strukturám.

UIA_STORE - funkce uchovává časové a/nebo výnosové pole křivky v interní paměti v jednom z 32 druhů slotů (0-31). Maximální kapacita slotu číslo 0 nebo 1 je 3000 údajů, maximální kapacita zbývajících slotů (2-31) je 200 údajů. Pro zvýšení rychlosti výpočtu může být žádoucí uchovávat rozsáhlejší pole výnosových křivek ve výše popsané interní paměti použitím této funkce.

Lookup Example - pro zobrazeni detailu klikněte na obrázek

Přílohy

Seznam interpolačních technik

Lineární extrapolace (extrapolace před prvním bodem a po posledním bodu).
Exponenciála (interpoluje budoucnost). Obvykle pro diskontní faktory.
Exponenciála (konstantní budoucnost). Obvykle pro diskontní faktory.
Kubický spline interpolace.
Lineární interpolace (bez extrapolace před prvním nebo posledním bodem).
Polynom metodou nejmenších čtverců. Prokládá lineární regresní přímku zadanými body.
Polynom metodou nejmenších čtverců. Prokládá regresní parabolu zadanými body.
Polynom metodou nejmenších čtverců. Prokládá regresní kubickou křivku zadanými body.
Polynom metodou nejmenších čtverců. Prokládá regresní polynomickou křivku 4. řádu.
Polynom metodou nejmenších čtverců. Prokládá regresní polynomickou křivku 5. řádu.
Polynom metodou nejmenších čtverců. Prokládá regresní polynomickou křivku 6. řádu.
Polynom metodou nejmenších čtverců. Prokládá regresní polynomickou křivku 7. řádu.
Polynom metodou nejmenších čtverců. Prokládá regresní polynomickou křivku 8. řádu.
Polynom metodou nejmenších čtverců. Prokládá regresní polynomickou křivku 9. řádu.
Polynom metodou nejmenších čtverců. Prokládá regresní polynomickou křivku 10. řádu.
Polynom metodou nejmenších čtverců. Prokládá regresní polynomickou křivku 11. řádu.
Polynom metodou nejmenších čtverců. Prokládá regresní polynomickou křivku 12. řádu.
Polynom metodou nejmenších čtverců. Prokládá regresní polynomickou křivku 13. řádu.
Polynom metodou nejmenších čtverců. Prokládá regresní polynomickou křivku 14. řádu.
Polynom metodou nejmenších čtverců. Prokládá regresní polynomickou křivku 15. řádu.
Polynom metodou nejmenších čtverců. Prokládá regresní polynomickou křivku 16. řádu.
Polynom metodou nejmenších čtverců. Prokládá regresní polynomickou křivku 17. řádu.
Polynom metodou nejmenších čtverců. Prokládá regresní polynomickou křivku 18. řádu.
Polynom metodou nejmenších čtverců. Prokládá regresní polynomickou křivku 19. řádu.
Polynom metodou nejmenších čtverců. Prokládá regresní polynomickou křivku 20. řádu.

MONECO - aktuality

Tisková zpráva
Broker Consulting koupil poloviční podíl ve firmě MONECO

Investiční audit
Nezávislá analýza investičního portfolia

Placené poradenství
Výhody a nevýhody placeného vs. provizního poradenství.

Časopis FOND SHOP

Lesk a bída tematických fondů
Tematické fondy dávají investorům šanci dosahovat nadprůměrné výkonnosti díky zachycení významných socioekonomických nebo environmentálních trendů.

Jak fungují inflačně vázané dluhopisy?
Inflačně vázané dluhopisy se nejen v USA dostaly v tomto roce do popředí s tím, jak rostla inflační očekávání. Jak ale vlastně takovéto dluhopisy fungují?

Co byste měli sledovat u ETF
ETF jsou čím dál tím populárnější investiční nástroj i v ČR. Jenže řada investorů si neuvědomuje, jak složité je vybrat to správné ETF do portfolia

MONECO Financial Training

Bank Capital Management - Capital Planning, Fund Transfer Pricing and RAROC
Termín konání: 25. - 27. 10. 2022 a 2. - 4. 11. 2022

Interest Rate Risk in the Banking Book
Termín konání: 17. - 18. 10. 2022

 
 

Zpět na finanční poradenství

COPYRIGHT © 2022 MONECO,spol. s r. o. | Podmínky užívání stránek | Ochrana osobních údajů | Reklamační řád | Všeobecné obchodní podmínky | Etický kodex
Mapa stránek | Kontakt